6-2010 Dátum konania 18. 10. 2010 09:00

6-2010

Bod č. 16.d Schválenie opakovanej doby nájmu nebytových priestorov a výšky nájomného v zdravotníckych zariadeniach v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 79 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 57 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
170 Schválenie opakovanej doby nájmu nebytových priestorov a výšky nájomného v zdravotníckych zariadeniach v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.170/2010

Hlasovania:

Názov
0027.pdf
0028.pdf