6-2010 Dátum konania 18. 10. 2010 09:00

6-2010

Bod č. 12 Informatívna správa o absorpčnej schopnosti Košického samosprávneho kraja v rámci čerpania prostriedkov z fondov EÚ v programovacom období 2007 - 2013

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 272 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 220 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
163 Informatívna správa o absorpčnej schopnosti Košického samosprávneho kraja v rámci čerpania prostriedkov z fondov EÚ v programovacom období 2007 - 2013 Uznesenie č.163/2010

Hlasovania:

Názov
0020.pdf