6-2010 Dátum konania 18. 10. 2010 09:00

6-2010

Bod č. 9.b Delegovanie zástupcu Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena Monitorovacieho výboru programu Terra Incognita

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 12 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
158 Delegovanie zástupcu Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena Monitorovacieho výboru programu Terra Incognita Uznesenie č.158/2010

Hlasovania:

Názov
0015.pdf