6-2010 Dátum konania 18. 10. 2010 09:00

6-2010

Bod č. 17 Ústna informácia predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
171 Ústna informácia predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.171/2010

Hlasovania:

Názov
0029.pdf