6-2010 Dátum konania 18. 10. 2010 09:00

6-2010

Bod č. 9.c Personálne zmeny vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
159 Personálne zmeny vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.159/2010

Hlasovania:

Názov
0016.pdf