7-2010 Dátum konania 6. 12. 2010 10:00

7-2010

Bod č. 15 Informácia o implementácii projektu „SK0108 – Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického / rehabilitačného centra“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 201 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 80 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
188 Informácia o implementácii projektu „SK0108 – Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra“ Uznesenie č.188/2010

Hlasovania:

Názov
0020.pdf