7-2010 Dátum konania 6. 12. 2010 10:00

7-2010

Bod č. 14 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 54 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 57 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 168 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
187 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 Uznesenie č.187/2010

Hlasovania:

Názov
0019.pdf