7-2010 Dátum konania 6. 12. 2010 10:00

7-2010

Bod č. 16 Informácia o implementácii projektu „ SK0043- Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 200 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 64 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
189 Informácia o implementácii projektu „ SK0043- Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu Uznesenie č.189/2010

Hlasovania:

Názov
0021.pdf