7-2010 Dátum konania 6. 12. 2010 10:00

7-2010

Bod č. 6 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 2/2010 v znení VZN KSK č. 5/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 67 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 66 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 75 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 182 Kb Návrh VZN
Iny 32 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
179 VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č. 5/2010 Uznesenie č.179/2010

Hlasovania:

Názov
0011.pdf