7-2010 Dátum konania 6. 12. 2010 10:00

7-2010

Bod č. 10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zavedení dane z motorových vozidiel a určení sadzby dane na území Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 84 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 149 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
183 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zavedení dane z motorových vozidiel a určení sadzby dane na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.183/2010

Hlasovania:

Názov
0015.pdf