7-2010 Dátum konania 6. 12. 2010 10:00

7-2010

Bod č. 21.b Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Obcou Vyšná Slaná

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 26 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
195 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Obcou Vyšná Slaná Uznesenie č.195/2010

Hlasovania:

Názov
0027.pdf