7-2010 Dátum konania 6. 12. 2010 10:00

7-2010

Bod č. 22 Ústna informácia o výsledku šetrenia podnetu na začatie konania proti poslancovi Ing. Jánovi Babičovi

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
200 Ústna informácia o výsledku šetrenia podnetu na začatie konania proti poslancovi Ing. Jánovi Babičovi Uznesenie č.200/2010

Hlasovania:

Názov
0032.pdf