8-2011 Dátum konania 21. 2. 2011 10:00

8-2011

Bod č. 8 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 29 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 26 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 759 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 21 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
207 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.207/2011

Hlasovania:

Názov
0008.pdf
0009.pdf
0010.pdf
0011.pdf