8-2011 Dátum konania 21. 2. 2011 10:00

8-2011

Bod č. 6 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení VZN KSK č. 4/2010

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 68 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 72 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 137 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
205 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení VZN KSK č. 4/2010 Uznesenie č.205/2011

Hlasovania:

Názov
0006.pdf