8-2011 Dátum konania 21. 2. 2011 10:00

8-2011

Bod č. 9 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2009/2010

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 28 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 19 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1181 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
208 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2009/2010 Uznesenie č.208/2011

Hlasovania:

Názov
0012.pdf