8-2011 Dátum konania 21. 2. 2011 10:00

8-2011

Bod č. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 22 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 92 Kb Hlavný dokument
Iny 111 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
204 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita Uznesenie č.204/2011

Hlasovania:

Názov
0005.pdf