8-2011 Dátum konania 21. 2. 2011 10:00

8-2011

Bod č. 7 Poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytnovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 56 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
206 Poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytnovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.206/2011

Hlasovania:

Názov
0007.pdf