8-2011 Dátum konania 21. 2. 2011 10:00

8-2011

Bod č. 11.c Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 24 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 33 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 12 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
212 Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.212/2011

Hlasovania:

Názov
0016.pdf