8-2011 Dátum konania 21. 2. 2011 10:00

8-2011

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2010 a január 2011, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za obdobie roka 2010, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I.polroka 2011

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument 276 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 167 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
203 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2010 a január 2011, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za obdobie roka 2010, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I.polroka 2011 Uznesenie č.203/2011

Hlasovania:

Názov
0004.pdf