8-2011 Dátum konania 21. 2. 2011 10:00

8-2011

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2010 a január 2011, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za obdobie roka 2010, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I.polroka 2011

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument č.1 276 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument č.2 167 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
203 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2010 a január 2011, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za obdobie roka 2010, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I.polroka 2011 Uznesenie č.203/2011

Hlasovania:

Názov
0004.pdf