9-2011 Dátum konania 18. 4. 2011 09:00

9-2011

Bod č. 17 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 66 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 68 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
240 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.240/2011

Hlasovania:

Názov
0020.pdf