9-2011 Dátum konania 18. 4. 2011 09:00

9-2011

Bod č. 5 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia na Strednej odbornej škole Ostrovského č. 1, Košice

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 55 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 61 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
227 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia na Strednej odbornej škole, Ostrovského č. 1, Košice Uznesenie č.227/2011

Hlasovania:

Názov
0005.pdf