9-2011 Dátum konania 18. 4. 2011 09:00

9-2011

Bod č. 12.a Odklad splátok návratných finančných výpomocí pre nemocnice s poliklinikami v zakladateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 66 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 67 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 69 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
234 Odklad splátok návratných finančných výpomocí pre nemocnice s poliklinikami v zakladateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.234/2011

Hlasovania:

Názov
0014.pdf