9-2011 Dátum konania 18. 4. 2011 09:00

9-2011

Bod č. 6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 152 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 149 Kb Návrh VZN
Iny 68 Kb Iny
Príloha Materiálu č.1 87 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 87 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 115 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.4 37 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
228 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.228/2011

Hlasovania:

Názov
0006.pdf