9-2011 Dátum konania 18. 4. 2011 09:00

9-2011

Bod č. 20.f Predaj pozemkov Košického samosprávneho kraja pod garážami vo vlastníctve tretích osôb

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 25 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 20 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 253 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
252 Predaj pozemkov Košického samosprávneho kraja pod garážami vo vlastníctve tretích osôb Uznesenie č.252/2011

Hlasovania:

Názov
0032.pdf