9-2011 Dátum konania 18. 4. 2011 09:00

9-2011

Bod č. 9 Aktualizácia zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2011 a poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 80 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 71 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 99 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
231 Aktualizácia zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2011 a poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.231/2011

Hlasovania:

Názov
0009.pdf