9-2011 Dátum konania 18. 4. 2011 09:00

9-2011

Bod č. 18.d Personálne otázky Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 31 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 25 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 12 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
244 Personálne otázky Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.244/2011

Hlasovania:

Názov
0024.pdf