9-2011 Dátum konania 18. 4. 2011 09:00

9-2011

Bod č. 12.b Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 67 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 84 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
235 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.235/2011

Hlasovania:

Názov
0015.pdf