9-2011 Dátum konania 18. 4. 2011 09:00

9-2011

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 9. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
224 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.224/2011

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf