10-2011 Dátum konania 20. 6. 2011 09:00

10-2011

Bod č. 12.a Petícia občanov Olšavského a Kecerovského regiónu, ktorou žiadajú rekonštrukciu cesty II.triedy č. 576 Bidovce - Herľany a ciest III.triedy v tomto regióne

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
273 Petícia občanov Olšavského a Kecerovského regiónu, ktorou žiadajú rekonštrukciu cesty II.triedy č. 576 Bidovce - Herľany a ciest III.triedy v tomto regióne Uznesenie č.273/2011

Hlasovania:

Názov
0013.pdf