10-2011 Dátum konania 20. 6. 2011 09:00

10-2011

Bod č. 11 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 - 2013 so stavom k 31.3.2011

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 289 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
271 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 - 2013 so stavom k 31.3.2011 Uznesenie č.271/2011

Hlasovania:

Názov
0011.pdf