10-2011 Dátum konania 20. 6. 2011 09:00

10-2011

Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č.11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 100 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 110 Kb Návrh VZN
Príloha Materiálu 92 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
268 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.268/2011

Hlasovania:

Názov
0008.pdf