10-2011 Dátum konania 20. 6. 2011 09:00

10-2011

Bod č. 16 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2010, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2011

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 27 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 37 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 317 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu č.1 633 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 29 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 23 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 24 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 45 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
277 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2010 a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2011 Uznesenie č.277/2011

Hlasovania:

Názov
0018.pdf