11-2011 Dátum konania 22. 8. 2011 09:00

11-2011

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 11. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
283 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.283/2011

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf