11-2011 Dátum konania 22. 8. 2011 09:00

11-2011

Bod č. 12 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 82 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 97 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 27 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 67 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 74 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
298 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - ,,Cesty KSK 6 – Košice okolie – napojenie obcí na Košice“ Uznesenie č.298/2011
299 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - ,,Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves – napojenie obcí na SNV a Gelnicu“ Uznesenie č.299/2011
300 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - ,,Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov a Sečovce“ Uznesenie č.300/2011
301 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - ,,Cesty KSK 9 – Michalovce – napojenie obcí na Michalovce a Sobrance“ Uznesenie č.301/2011
302 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - ,,Cesty KSK 10 – Rožňava – napojenie na Rožňavu“ Uznesenie č.302/2011

Hlasovania:

Názov
0018.pdf
0019.pdf
0020.pdf
0021.pdf
0022.pdf