11-2011 Dátum konania 22. 8. 2011 09:00

11-2011

Bod č. 18.g Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj chaty a pozemkov v k. ú. Mikulášová a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 104 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.2 315 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.1 127 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
314 Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj chaty a pozemkov v k. ú. Mikulášová a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.314/2011

Hlasovania:

Názov
0034.pdf