11-2011 Dátum konania 22. 8. 2011 09:00

11-2011

Bod č. 18.e Predaj pozemkov a zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu v k. ú. Ružín

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 67 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 92 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 42 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
312 Predaj pozemkov a zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu v k. ú. Ružín Uznesenie č.312/2011

Hlasovania:

Názov
0032.pdf