11-2011 Dátum konania 22. 8. 2011 09:00

11-2011

Bod č. 18.c Prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 19 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 63 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 302 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
310 Prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves Uznesenie č.310/2011

Hlasovania:

Názov
0030.pdf