11-2011 Dátum konania 22. 8. 2011 09:00

11-2011

Bod č. 16 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 7, Európske hlavné mesto kultúry Košice - 2013

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 77 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 123 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
306 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 7, Európske hlavné mesto kultúry Košice - 2013 Uznesenie č.306/2011

Hlasovania:

Názov
0026.pdf