11-2011 Dátum konania 22. 8. 2011 09:00

11-2011

Bod č. 6.a Návrh na zvýšenie objemu bežných transferov na poskytovanie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 67 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 58 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
288 Zvýšenie objemu bežných transferov na poskytovanie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.288/2011

Hlasovania:

Názov
0008.pdf