11-2011 Dátum konania 22. 8. 2011 09:00

11-2011

Bod č. 6.b Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 65 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 85 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
289 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.289/2011

Hlasovania:

Názov
0009.pdf