12-2011 Dátum konania 17. 10. 2011 09:00

12-2011

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 12. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
318 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.318/2011

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf