12-2011 Dátum konania 17. 10. 2011 09:00

12-2011

Bod č. 6 Poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 69 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 58 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 102 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
322 Poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.322/2011

Hlasovania:

Názov
0006.pdf