12-2011 Dátum konania 17. 10. 2011 09:00

12-2011

Bod č. 11 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 2. etapa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 122 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
327 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 2. etapa Uznesenie č.327/2011

Hlasovania:

Názov
0011.pdf