12-2011 Dátum konania 17. 10. 2011 09:00

12-2011

Bod č. 8 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 68 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 102 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 159 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
324 VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov Uznesenie č.324/2011

Hlasovania:

Názov
0008.pdf