13-2011 Dátum konania 12. 12. 2011 10:00

13-2011

Bod č. 13.a Personálne otázky (odvolanie a voľba) v Komisii kultúry Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
354 Personálne zmeny v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.354/2011

Hlasovania:

Názov
0017.pdf