13-2011 Dátum konania 12. 12. 2011 10:00

13-2011

Bod č. 13.b Mzdové otázky - návrh na udelenie odmeny podpredsedom Košického samosprávneho kraja, Ing. Emilovi Ďurovčíkovi a Ing. Jánovi Szöllösovi za plnenie úloh

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
355 Odmena podpredsedom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.355/2011

Hlasovania:

Názov
0018.pdf