13-2011 Dátum konania 12. 12. 2011 10:00

13-2011

Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č. 12/2011

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 101 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 78 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
347 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č. 12/2011 Uznesenie č.347/2011

Hlasovania:

Názov
0010.pdf