13-2011 Dátum konania 12. 12. 2011 10:00

13-2011

Bod č. 10 Návrh na zmenu siete kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - pričlenenie Regionálneho osvetového strediska v Trebišove k Vlastivednému múzeu

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 20 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
350 Návrh na zmenu siete kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - pričlenenie Regionálneho osvetového strediska k Vlastivednému múzeu v Trebišove Uznesenie č.350/2011

Hlasovania:

Názov
0013.pdf