13-2011 Dátum konania 12. 12. 2011 10:00

13-2011

Bod č. 15 Informácia o znížení celkových výdavkov projektu "Elektronizácia služieb VÚC z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)"

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 16 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
365 Informácia o znížení celkových výdavkov projektu "Elektronizácia služieb VÚC z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)" Uznesenie č.365/2011

Hlasovania:

Názov
0029.pdf