14-2012 Dátum konania 20. 2. 2012 10:00

14-2012

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 14. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
366 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.366/2012

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf